Python + Django programozó tanfolyam


Az Angular az egyedi szoftverfejlesztési iparban használatos keretrendszerek közül egy egyik legelterjedtebb.

django-python-oktatas

A kurzus során megtanuljuk, hogy hogyan lehet Angular segítségével olyan alkalmazást készíteni, ami megállja a helyét tableten, telefonon és számítógépes böngészőben is.
Az iparági felmérések és az álláshirdetési statisztikák alapján is az Angular Magyarország legelterjedtebb front end keretrendszere.

Fő előnye: kötött struktúrájának köszönhetően nagyobb méretű csapatok (10-20 fejlesztő is) dolgozhat ugyanazon projekten anélkül, hogy ez problémát okozna. Annak ellenére, hogy alapvetően a Google-ön belül készült keretrendszer, óriási közösség áll mögötte és bárki részt vehet a fejlesztésében. Az iparban leginkább olyan projektek esetén szokás használni, ahol valamilyen egyedi problémára a legjobb megoldás egy célzottan oda tervezett alkalmazás.

python-kepzes

Tematika

Python

A Python programnyelv egy általános célú, nagyon magas szintű programozási nyelv, évről évre egyre elterjedtebb a szoftverfejlesztésben. Ennél a programnyelvnél az absztrakciók mértéke elég magas, ennek ellenére, sőt igazából épp ezért a nyelv szintaktikája talán a legkönnyebbnek mondható a szoftverfejlesztésre is használt programnyelvek közül. Pythonban megtanulni programozni töredéke annak az időnek, amit a C vagy Java nyelvek elsajátításához kell! 

A Python programozó tanfolyamunk igyekszik felkészíteni a tanulót a program általános használatára, a Python, mint back-end használatára, de önálló desktop applikációt is készítünk az órákon.  A tanfolyam másodlagos célja a webfejlesztés és a Django (Back-end) programozó tanfolyam előkészítése. A Python programozásnak az OOP(Objektum Orientált Programozás) elengedhetetlen része, ezért a haladó/modern programnyelvek közé soroljuk.

Python oktatás tematikája

Python – a nyelv bemutatása

 • A Python története
 • A nyelv jellemzői
 • Verziók, a különböző verziók közötti különbségek
 • Objektumorientált vs. struktúraorientált megközelítés
 • A Python felhasználási területei
 • A Python előnyei és hátrányai

Python – Telepítés és fejlesztési környezet kialakítás

 • Python telepítése
 • Indentálás fontossága (!)
 • Kódolási alapelvek
 • Megjegyzések létrehozása a kódban
 • Interactive vs. script mode
 • Hello world.py
 • Virtuális környezet kialakítása virtualenv-el
 • Python identifiers
 • Reserved words (foglalt szavak, és tiltott karakterek változók és operátorok nevében)

Python – Változók, adattípusok

 • Változók deklarációja, inicializálása
 • Adattípusok: string, boolean, numerikus adattípusok (int, long, float, complex)
 • Összetett adattípusok: lista, tuple, dictionary, set

Python – Összetett adattípusok

 • Lista jellemzői. Lista műveletek. 
 • Tuple fogalma. Tuple műveletek:
 • Dictionary jellemzői. Dictionary műveletek
 • Set jellemzői. Set műveletek. Immutable objects.

Python – Műveletek stringekkel

 • Slice művelet
 • Split()
 • string pozíció megkeresése
 • string részlet
 • string formatting

Python – Alapvető operátorok

 • aritmetikai műveletek
 • összehasonlítás (==, =!, <,>, <=, >=)
 • assignement
 • bitwise operátorok
 • logikai operátorok
 • logikai és bitwise operátorok közötti különbség

Python – Ciklusok és feltételek

 • if – else
 • for loop
 • while
 • break, continue, pass
 • Comprehension: List, Tuple, Dictionary

Python – Függvények

 • létrehozás, meghívás
 • érték és paraméterátadás
 • visszatérési értékek
 • argumentumok

Python – Modulok

 • külső és saját modulok használata, meghívása
 • globális és lokális függvények
 • névterek

Python – Fáljkezelés

 • fálj olvasása
 • fájl írása, módosítása
 • open, read, write, close parancs különböző attribútumai
 • with használata
 • átnevezés, felülírás

Python – Hiba- és kivételkezelés

 • try – catch használata
 • built in kivételek
 • self defined kivételek

Python – Objektum Orientált Programozás

 • class létrehozás
 • objektum létrehozás – példányosítás
 • class vs instance attribute
 • inheritencia, encapsulation, abstraction, polymorphism szemléltetése

SQL – Adatbázis kezelés

 • Adatbázis objektumok bemutatása és Adatbázis tervezés alapjai
 • SQL: DDL – Data Definition Language
 • SQL: DQL – Data Query Language
 • SQL: DML – Data Manipulation Language
 • SQL: DCL – Data Control Language (jogosultság kezelés)

Python – Adatbáziskezelés (Postgres)

 • psycopg2 telepítése
 • Mi az az ORM?
 • ORM előnyei és hátrányai
 • Alapvető adatbázis műveletek:

Python – Reguláris kifejezések

 • match, replace, search funkcó
 • reguláris kifejezések írása (regular expression patterns)

Python GUI

 • Tkinter design megtanulása
 • PyQt keretrendszer (csak bemutatás szintjén

A tanfolyam időtartama: 90 tanóra (15 hét)

Ára: 229.000 Ft

(Részletfizetés esetén: 59.000 x 4)

Django

A Django egy Pythonra épülő keretrendszer. Előnye a natív Pythonnal szemben a már beépített magas fokú biztonság, a kiváló skálázhatóság és hogy komplex back-end funkciókat sokkal gyorsabban megvalósíthatunk a keretrendszer nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Nem véletlen, hogy a PBS vagy az Instagram mögött álló rendszer is Djangot használ. A Django népszerű az IT vállalatok körében is, mivel gyorsan létre lehet vele hozni komplex rendszereket.

A tanfolyam a Django Rest Framework használatára épül és nem a Django, mint fullstack keretrendszerre. Azaz: nincs benne a Django front-end, viszont a Django által generált api-t bármilyen front-enddel össze lehet kötni gond nélkül.

A DRF nagyon nagy népszerűségnek örvend a Python backend fejlesztés során, mert nagyon sok hasznos dolog van hozzáfejlesztve – serializerek, routerek, stb. – amelyek jelentősen fel tudják gyorsítani a fejlesztést.

Django3 Tematika:

Django keretrendszer felépítése

 • Django telepítése, előfeltételek
  • Django CLI használata
  • Első Django App létrehozása CLI-al
 • Django Struktúra bemutatása: Model View Template (majdnem MVC)
 • Django settings.py
  • a django lelkének bemutatása

3rd party library – Django Rest Framework (DRF)

 • RestAPI bevezetés:
  • RestAPI elmélete
  • Django és a RestAPI
 • DRF Serializer
 • Permission handling bemutatása
 • DRF ordering, Pagination, filterezés
 • Postman használata

Django Router

 • URL-ek használata
 • Simple Router használata

Django Model   

 • Mire jó a model?
 • Adatbázis alapozás: kulcsok, megszorítások, kapcsolatok táblák között: many-to-many relation,
 • one-to-many relation, one-to-one relation
 • Django migration

Django View

 • Mi az a view? Serializálás, deserializálás jelentősége
 • Function Based Views
 • Class Based Views
 • View vs Viewsets
 • CRUD example

Django Templating

 • Static file-ok kezelése
 • HTML + CSS helye (nem szerves része a Django kurzusnak, lévén backend, RestAPI használat a cél)
 • Django Admin page

A tanfolyam időtartama 48 tanóra (8 hét) 

Ára: 155.000 Ft 

Python + Django tanfolyam

A két tanfolyam együttes ára 384.000 Ft helyett 339.000 Ft
Részletfizetés esetén: 59.000 Ft x 6 hó

Jelentkezés