Python programozó tanfolyam

 

 

Megtanulni programozni 3 hónap alatt, mindössze kétszázezer forintért? Igen.

Python programozó tanfolyam

Python

A Python programnyelv egy általános célú, nagyon magas szintű programozási nyelv, évről évre egyre elterjedtebb a szoftverfejlesztésben. Ennél a programnyelvnél az absztrakciók mértéke elég magas, ennek ellenére, sőt igazából épp ezért a nyelv szintaktikája talán a legkönnyebbnek mondható a szoftverfejlesztésre is használt programnyelvek közül. Pythonban megtanulni programozni töredéke annak az időnek, amit a C vagy Java nyelvek elsajátításához kell! 

A Python programozó tanfolyamunk igyekszik felkészíteni a tanulót a program általános használatára, a Python, mint back-end használatára, de önálló desktop applikációt is készítünk az órákon.  A tanfolyam másodlagos célja a webfejlesztés és a Django (Back-end) programozó tanfolyam előkészítése. A Python programozásnak az OOP(Objektum Orientált Programozás) elengedhetetlen része, ezért a haladó/modern programnyelvek közé soroljuk.

Python oktatás tematikája

Python – a nyelv bemutatása

 • A Python története
 • A nyelv jellemzői
 • Verziók, a különböző verziók közötti különbségek
 • Objektumorientált vs. struktúraorientált megközelítés
 • A Python felhasználási területei
 • A Python előnyei és hátrányai

Python – Telepítés és fejlesztési környezet kialakítás

 • Python telepítése
 • Indentálás fontossága (!)
 • Kódolási alapelvek
 • Megjegyzések létrehozása a kódban
 • Interactive vs. script mode
 • Hello world.py
 • Virtuális környezet kialakítása virtualenv-el
 • Python identifiers
 • Reserved words (foglalt szavak, és tiltott karakterek változók és operátorok nevében)

Python – Változók, adattípusok

 • Változók deklarációja, inicializálása
 • Adattípusok: string, boolean, numerikus adattípusok (int, long, float, complex)
 • Összetett adattípusok: lista, tuple, dictionary, set

Python – Összetett adattípusok

 • Lista jellemzői. Lista műveletek. 
 • Tuple fogalma. Tuple műveletek:
 • Dictionary jellemzői. Dictionary műveletek
 • Set jellemzői. Set műveletek. Immutable objects.

Python – Műveletek stringekkel

 • Slice művelet
 • Split()
 • string pozíció megkeresése
 • string részlet
 • string formatting

Python – Alapvető operátorok

 • aritmetikai műveletek
 • összehasonlítás (==, =!, <,>, <=, >=)
 • assignement
 • bitwise operátorok
 • logikai operátorok
 • logikai és bitwise operátorok közötti különbség

Python – Ciklusok és feltételek

 • if – else
 • for loop
 • while
 • break, continue, pass
 • Comprehension: List, Tuple, Dictionary

Python – Függvények

 • létrehozás, meghívás
 • érték és paraméterátadás
 • visszatérési értékek
 • argumentumok

Python – Modulok

 • külső és saját modulok használata, meghívása
 • globális és lokális függvények
 • névterek

Python – Fáljkezelés

 • fálj olvasása
 • fájl írása, módosítása
 • open, read, write, close parancs különböző attribútumai
 • with használata
 • átnevezés, felülírás

Python – Hiba- és kivételkezelés

 • try – catch használata
 • built in kivételek
 • self defined kivételek

Python – Objektum Orientált Programozás

 • class létrehozás
 • objektum létrehozás – példányosítás
 • class vs instance attribute
 • inheritencia, encapsulation, abstraction, polymorphism szemléltetése

Python – Adatbáziskezelés (Postgres)

 • psycopg2 telepítése
 • Mi az az ORM?
 • ORM előnyei és hátrányai
 • Alapvető adatbázis műveletek:

Python – Reguláris kifejezések

 • match, replace, search funkcó
 • reguláris kifejezések írása (regular expression patterns)

 

A tanfolyam időtartama: 75 tanóra (13 hét)

Ára: 199.000 Ft

(Részletfizetés esetén: 69.000 x 3)

2. modul: SQL – Adatbázis kezelés tanfolyam

A Python rendkívül népszerű mindenhol, ahol adatbázisokkal, statisztikával, vagy statisztikai adatok kinyerésével foglalkoznak. Ehhez természetesen meg kell ismernünk magának a relációs és non-relációs adatbázisknak a felépítését, működését. Ez a tudás szinte minden programnyelv mellé egy szinte elengedhetetlen kiegészítő.

Tematika:

 • Adatbázis objektumok bemutatása és Adatbázis tervezés alapjai
 • SQL: DDL – Data Definition Language
 • SQL: DQL – Data Query Language
 • SQL: DML – Data Manipulation Language
 • SQL: DCL – Data Control Language (jogosultság kezelés)

Az SQL tanfolyam modul hossza: 

24 tanóra, 8 alkalom, azaz 1 hónap.

Ára: 61.000 Ft.

Python programozás tanfolyam

Jelentkezés