Adatkezelési tájékoztatóPrivacy Policy
Adatkezelő: Pro Online Webfejlesztő Bt. Székhely: 1149 Bp. Egressy út 132. fszt. 3. Adószám: 26353889-1-42 Cégjegyzékszám: 01-06-793492Data controller: Pro Online Web Developer Limited Partnership Main office: Egressy Street 132 Ground Floor 3. Budapest HU-1149, Hungary VAT ID: HU26353889 Registry No.: 01-06-793492 Registrar: Company Registry Court of Budapest-Capital Regional Court
I. Kezelt adatokI. The processed data
A Stop Parking App [a továbbiakban: Alkalmazás] érintett általi használata során az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: a) a megadott rendszámok, b) a megadott telefonszámok, c) helyadatok.When the data subject uses the Stop Parking App [hereinafter referred to as: Application], the Data Controller processes the following data: a) plate numbers added to the Application, b) phone numbers added to the Application, c) location data.
II. Az adatkezelés célja és idejeII. The purpose and timeframe of the data processing
(1) Az Adatkezelő a megadott adatokat azért kezei, hogy az Alkalmazás elláthassa a fő funkcióját, azaz az adatokat szerződés teljesítése céljából kezeli [GDPR. 6. cikk 1. bek. b) pont] (2) Az Adatkezelő az Alkalmazásban a) a megadott rendszámokat és telefonszámokat a hozzájárulás visszavonásáig, vagy azok Alkalmazásból való törléséig kezeli, b) a helyadatokat a naptári nap végéig kezeli és azokat 24 órakor törli.(1) The Data Controller processes the data so that the Application , therefore it processes it to carry out a contractory obligation as per GDPR Art. 6. Paragraph 1 point b). (2) The data controller a) processes the added plate and phone numbers until the consent is revoked or they are deleted from the Application, b) processes location data until the end of the calendar day and deletes them at 12 a. m.
III. Érintetti jogokIII. The rights of the data subject
(1) Az érintett kérelmezheti adatai helyesbítését, törlését, és az adatkezelést megtilthatja. (2) Az érintett adatai helyesbítését és törlését az Alkalmazást használva maga is elvégezheti.(1) The data subject may request her data be corrected, deleted and she may forbid data processing. (2) The data subject may correct or delete her data while using the Application.
IV. HatóságIV. Responsible authority
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (naih.hu) fordulhat.The data subject may turn to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (naih.hu).
V. Záró rendelkezésekV. Final provisions
(1) Ez a Tájékoztató 2021.11.21.napján lép hatályba és módosításáig vagy visszavonásáig hatályos. (2) Az Adatkezelő – az érintettek előzetes tájékoztatása mellett, az adatok törlésének és az adatkezelés megtiltásának lehetősége mellett – e Tájékoztatót módosíthatja, azt visszavonhatja, és új Tájékoztatót is elfogadhat e tájékoztató mellett vagy helyett.(1) This Policy enters into force on the 21.11.2021 and stays in force until it is modified or repelled. (2) The Data Controller may – while simultaneously informing the data subjects and ensuring they may delete their data or forbid data processing – modify or repel this Policy and may adapt an additional Policy instead of or besides this one.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük