HTML kódolás, html programozás, html kódrészlet

Mit mondanak a programozók a HTML-ről?

Ha egy programozó meghallja ezt a kifejezést általában csak lemondó tekintet, és fejcsóválás a reakció…A szakmában nem jártas emberek gyakran használják hibásan a kifejezést, ezért nem árt tisztázni a fogalmakat.

 

Utalhatunk a HTML nyelvre mint egy programozási nyelv vagy sem?

 

 A HTML meghatározása szerint egy úgynevezett Hypertext Markup Language, vagyis Hiperszöveges Jelölőnyelv. Ebből a titulusból még persze nem határozható meg a válasz a kérdésre. Ennek oka, hogy például a PHP mozaikszó része is a Hypertext Preprocessor, viszont ebben az esetben nyilvánvalóan egy programozási nyelvről beszélünk. Tehát felmerül a kérdés , hogy mikortól számít egy nyelv programozási nyelvnek?

 

A HTML egy remekül kitalált nyelv amiben a címkék-nek nevezett funkcióval megjelölhetjük vagy becsomagolhatjuk a weboldalon lévő tartalmakat és így utasíthatjuk a böngészőt, hogy az egyes komponensek milyen feladatot töltsenek be. Ha például egy új paragrafust szeretnénk készíteni akkor egy <p> címke segítségével tudjuk a böngészőnek a parancsot kiadni arra, hogy a kívánt bekezdésünk paragrafusokra jellemző módon jelenjen meg. Ha a bekezdésünk véget ért akkor a </p> utasítással tudjuk lezárni azt. Ezen logika szerint mondhatnánk , hogy mivel parancsokat adunk a számítógépnek ezért tulajdonképpen programozást folytatunk. Azonban a HTML nyelv nem képes a ciklusok, funkciók vagy logika megvalósítására. Képtelen az adatok megváltoztatására stb. Példaként élve a HTML nyelv nem képes kiszámolni ,hogy a 10+10 művelet megoldása mennyi lenne, pedig a valódi programozásnak ez lenne a kiindulópontja!

Tehát a konklúzió az, hogy lehet beszélni HTML kódolásról, de ennek az ismerete még nem fog minket programozóvá tenni. Azonban ez egy remek kiindulópontja lehet a webfejlesztés megtanulásának, mivel úgynevezett statikus weboldalakat már készíthetünk vele, és ezután könnyebben nekikezdhetünk a valódi programozásnak!